اقامتگاه های پایدار

اکولاژ چیست؟

اکولاژ  چیست و در احداث و مدیریت آن چه ضوابطی مورد توجه قرار می گیرد؟…

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۹۶

اقامتگاه بومگردی “سرای آ بی بی” در مسیر توسعه گردشگری نی ریز فارس

سرای “آ بی بی” اقامتگاهی پایدار در نی ریز فارس سرای آ بی بی در بافت…

پنجشنبه ۱۲ بهمن ۹۶

سرای کربلائی فریدون | راهکاری برای توسعه گردشگری پایدار در گلپایگان

سرای کربلائی فریدون- اقامتگاه بومگردی در گلپایگان با هدف توسعه پایدار گردشگری ایجاد اقامتگاه بومگردی…

شنبه ۲ دی ۹۶

اکوکمپ میدا کریک؛ نمونه ای موفق از گردشگری پایدار

اکوکمپ میدا کریک در کنیا  یک نمونه موفق از گردشگری پایدار اکوکمپ میدا کریک یک…

پنجشنبه ۲۰ مهر ۹۶