خبرنامه

بیستم فوریه ؛ روز جهانی عدالت اجتماعی

سال ۲۰۱۸ ؛ صدای کارگران در روز عدالت اجتماعی سازمان ملل به منظور توجه به…

دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶

روز جهانی رادیو

۱۳ فوریه روز جهانی رادیو به انتخاب سازمان ملل متحد رادیو رسانه گسترده ای است…

سه شنبه ۲۴ بهمن ۹۶

لوور را در ایران ببینیم!

آثار باستانی موزه لوور فرانسه در موزه ملی ایران موزه لوور که در شهر پاریس…

دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶

۱۱ فوریه روز جهانی زنان و دختران دانشمند

۱۱ فوریه روز بین المللی زنان و دختران در عرصه های علمی ۱۱ فوریه روزی…

یکشنبه ۲۲ بهمن ۹۶

تالاب ها را زنده نگه داریم

روز جهانی تالاب ها روز جهانی تالاب ها، روز تصویب کنوانسیون تالاب ها در تاریخ…

یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۶