گردشگری و اقتصاد

نظام مالی کوبا و سردرگمی گردشگران

چرا نظام مالی کوبا برای گردشگران گیج کننده است؟ کوبا شاهزاده ای است در لباس…

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶

اقتصاد اشتراکی و تحولی در صنعت گردشگری

اقتصاد  اشتراکی چیست و چه مفهومی در کسب و کارهای گردشگری دارد؟ اقتصاد اشتراکی یک…

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶

تاثیر گردشگری بر اقتصاد یک کشور

اقتصاد گردشگری گردشگری که یکی از منابع تغذیه اقتصاد یک کشور است نقش مهمی در…

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶

گزارش WTTC از رشد گردشگری و تاثیر آن بر اقتصاد

گردشگری و اقتصاد رشد اقتصادی گردشگری در سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده است. شورای جهانی…

سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶

۷ منفعت گردشگری برای اقتصاد محلی

صنعت گردشگری چه اثراتی بر اقتصاد محلی دارد؟ اقتصاد محلی دستخوش عوامل بیرونی و درونی…

یکشنبه ۱۶ مهر ۹۶